Hauaplatsi hooldus

Hoolduse käigus koristame hauaplatsile ja selle lähiümbrusesse langenud oksad, lehed ja okkad ning vanad küünlaümbrised. Rohime umbrohu. Kastame lilled ja taimed.

Juhul kui hauaplats on olnud kaua hooldamata ning nõuab täiendavat suurt korrastust, lisandub hooldustasule täiendavate tööde hind. Lisateenuste hulka kuulub näiteks heki pügamine, hauakivide ja piirete puhastamine, liiva või killustiku vahetamine. Koos hooldusega on võimalik tellida hauaplatsile ka küünla süütamine või lillede istutamine.

Hooldust on võimalik tellida vastavalt vajadusele või ka konkreetseteks kuupäevadeks (aastapäevad, kalmistupühad jms).

Enne ja peale teenuse osutamist teeme hauaplatsist pildi, mille saadame tellijale e-mailile.

Kõigis tehtavates töödes lepime kokku enne teenuse osutamist. Täpsustame ka kalmu asukoha ja maetu andmed ning platsi suuruse.

kaunid ja hooldatud hauaplatsid

Hauaplatsi hooldus terveks hooajaks

Hauaplatside hooajaline hooldamine lumevabal perioodil (aprillist oktoobrini). Koristame vastavalt kokkulepitud graafikule (neli korda aastas, kord kuus, kaks korda kuus) teie lähedase hauaplatsi. 

Hoolduse ajal koristame hauale langenud oksad ja lehed, rohime umbrohu, kastame lilled ja viime ära prahi, sealhulgas vanad küünlatopsid ja närtsinud lilled. Tehtud töö kinnituseks saadame tellijale e-mailile fotod kalmu seisukorrast enne ja pärast hooldust.

Lisaks võib tellida lillede istutamise, küünla või muid kohaseid töid.

Hauaplatsi asukoha ja töömahu täpsustamiseks palun võta ühendust ja küsi pakkumist.

Create your website with WordPress.com
Alustamine